תנאים

 

ברוכים הבאים לאתר שלנו! מסמך זה הוא הסכם משפטי מחייב בינך כמשתמש/ים באתר (המכונה "אתה", "שלך" או "משתמש" להלן) לבין www.acrel.qa -- הבעלים של האתר www.acrel .qa.

 

1. יישום וקבלת התנאים

1.1 השימוש שלך בשירותים ובמוצרים של www.acrel.qa (להלן ביחד בשם "השירותים" להלן) כפוף לתנאים ולהגבלות הכלולים במסמך זה וכן למדיניות הפרטיות ולכל כללים ומדיניות אחרים של www.acrel. qa שעשוי להתפרסם על ידי www.acrel.qa מעת לעת. מסמך זה וכללים ומדיניות אחרים כאלה של www.acrel.qa מכונים ביחד להלן "התנאים". על ידי גישה ל-www.acrel.qa או בשימוש בשירותים, אתה מסכים לקבל ולהיות מחויב לתנאים. אנא אל תשתמש בשירותים או www.acrel.qa אם אינך מקבל את כל התנאים.

1.2 אינך רשאי להשתמש בשירותים ואינך רשאי לקבל את התנאים אם (א) אינך בגיל החוקי ליצור חוזה מחייב עם www.acrel.qa, או (ב) אינך מורשה לקבל שירותים כלשהם על פי החוקים של יחסי ציבור בסין או מדינות/אזורים אחרים לרבות המדינה/אזור שבהם אתה מתגורר או שממנו אתה משתמש בשירותים.

1.3 אתה מאשר ומסכים ש-www.acrel.qa רשאית לשנות תנאים כלשהם בכל עת על-ידי פרסום התנאים המתוקנים והמחודשים הרלוונטיים ב-www.acrel.qa. על ידי המשך השימוש בשירותים או ב-www.acrel.qa, אתה מסכים שה- תנאים מתוקנים יחולו עליך.

 

2. משתמשים באופן כללי

2.1 כתנאי לגישה והשימוש שלך ב-www.acrel.qa או בשירותים, אתה מסכים שתציית לכל החוקים והתקנות החלים בעת השימוש ב-www.acrel.qa או בשירותים.

2.2 עליך לקרוא את מדיניות הפרטיות של www.acrel.qa המסדירה את ההגנה והשימוש במידע אישי על משתמשים שברשות www.acrel.qa ושל השותפים שלנו. אתה מקבל את תנאי מדיניות הפרטיות ומסכים לשימוש ב- מידע אישי אודותיך בהתאם למדיניות הפרטיות.

2.3 אתה מסכים לא לבצע כל פעולה כדי לערער את שלמות מערכות המחשב או הרשתות של www.acrel.qa ו/או כל משתמש אחר וגם לא לקבל גישה בלתי מורשית למערכות מחשב או רשתות כאלה.

2.4 אתה מסכים לא לנצל כל יתרון בשימוש במידע המופיע באתר www.acrel.qa או שהתקבל מכל נציג של www.acrel.qa בפעילויות, לרבות: קביעת רמות מחירים, או הצעות מחיר של מוצרים ושירותים שאינם נרכשים מאת www.acrel.qa, הכנת תוכן האתר, כתיבת חוזה או הסכמים ללא השתתפות www.acrel.qa.

 

3. מוצרים ומחירים

3.1 מאחר שאנו מפתחים ומשדרגים ללא הרף את המוצרים והשירות שלנו, כל מפרט טכני, לא טכני, כולל אך לא מוגבל לדפי אינטרנט, טבלאות דוחות, דמויות, תמונות, סרטונים או שמע של כל אחד מהמוצרים של www.acrel.qa עשוי להשתנות או להשתנות לחלוטין בפורמטים ובתוכן ללא הודעה מוקדמת באינטרנט או לא מקוון.

3.2 המחירים המפורטים באתר www.acrel.qa או מסופקים על ידי כל נציג של www.acrel.qa כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

 

4. הגבלת אחריות

4.1 כל חומר שהוורד או הושג בדרך אחרת דרך www.acrel.qa נעשה על פי שיקול דעתו ובסיכון הבלעדי של כל משתמש וכל משתמש אחראי באופן בלעדי לכל נזק למערכת המחשב של www.acrel.qa או אובדן נתונים שעלול להיגרם מההורדה של כל חומר כזה.